Ztráty a nálezy

Podívejte se, jestli Vám něco z uvedeného nechybí, pokud ano, přijďte k p. učitelce Kubáňové.

Lesárium

Žáci 7. ročníku měli možnost zahrát si unikátní strategickou hru Lesárium. Každá skupina měla na starosti vlastní les a vžili se do role lesníků. Zkusili si hospodařit tak, aby les…

Jezírka 2024

Žáci čtvrtých tříd navázali na učivo přírodovědy o vodních ekosystémech a vydali se zkoumat vodní plochy v místním lomu. Pozorovali a lovili vodní živočichy, za pomoci pokusů a testů zjišťovali vlastnosti…