Dokumenty ke stažení

Informace

Školní vzdělávací program

je k nahlédnutí v kanceláři školy

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zprávy o poskytování informací​

Inspekční zprávy ČŠI

Úřední deska

Název:

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

Mokrá, 352, 664 04 Mokrá-Horákov

Důvod a způsob založení:

Základní účel zřízení – poskytování základního vzdělávání
Hlavní činnost – poskytování základního vzdělávání dle platných právních předpisů, zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně, zajištění školního stravování pro žáky a zaměstnance školy (výdejna jídel)
Doplňkové činnosti – výkon správy majetku, zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04, zastoupené starostou obce Mokrá- Horákov

Zřizovací listina ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

Organizační struktura:

Organizační strukturu školy si otevřete zde

Kontaktní spojení:

Poštovní adresa:

Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov

Datová schránka:

u934xrq

IČO:

49458876

Bankovní spojení

Platba školních akcí: č. ú. 2701431945/2010

Školní jídelna: č. ú. 111096957/0300

Školní družina a klub: č. ú. 2701431945/2010

Webová adresa:

www.zsmokra.cz

DPH:

Nejsme plátci DPH

Úřední hodiny:

Po – Pá: 7:30 – 15:30

Žádosti a další podání:

– osobně (viz úřední hodiny)
– písemně na adresu školy (viz výše)
– elektronicky prostřednictvím el. pošty (viz výše)
– pomocí datové schránky (viz výše)

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

služby poskytujeme bezplatně

Další povinné předpisy i ke stažení: