Aktivity

kroužky 2023-24

V letošním roce naše škola opět pro žáky připravila možnost mimoškolního vyžití v různých formách aktivit. Věříme, že si určitě vyberete ten svůj.

Kroužek

pro

vedoucí

kdy

kde

zahájení

cena za pololetí

Deskoherní klub

1. – 9. ročník

Mgr. Kartusová

pátek 13.00-15.00

Jurta

22. 9.

800 Kč

Workout, parkur a akrobacie

1. – 9. ročník

Jakub Nantl

středa 15.00-16.00

tělocvična, hřiště

20. 9.

800 Kč

Playful English 1

1. ročník

Mgr. Bartáková

pondělí 12.00-13.00

1. A/B/C

19. 9.

800 Kč

Míčové a pohybové hry se zaměřením

na basketbal

1. – 2. ročník

Mgr. Vopatová

čtvrtek 15.00-16.00

tělocvična

21. 9.

800 Kč

Basketbal pokročilí

3. – 7. ročník

Mgr. Ruban

pondělí 16.30-17.30

tělocvična

18. 9.

800 Kč

Anglická konverzace

4. ročník

Sylva Novotná, B.A.

čtvrtek 12.30-13.15

1. A

21. 9.

800 Kč

Anglická konverzace

5. ročník

Sylva Novotná, B.A.

čtvrtek 13.15-14.00

1. A

21. 9.

800 Kč

Pěvecký sbor 1

2. – 5. ročník

Mgr. Kartusová

středa 15.30-16.30

4. A

19. 9.

400 Kč

Pěvecký sbor 2

6. – 9. ročník

Mgr. Kartusová

čtvrtek 15.00-16.00

4. A

21. 9.

400 Kč

Informatika a fyzika – IA a modelování v 3D prostoru

5. – 9. ročník

Mgr. Valášková

čtvrtek 15.05–16.05

učebna fyziky a PC učebna

21. 9.

800 Kč

Mladý chemik

5. – 7. ročník

Mgr. Doleželová

čtvrtek 13.45-15.15

(1x za 2 týdny)

chem. laboratoř

21. 9.

800 Kč

Tvoříme v pracovních dílnách

6. – 9. ročník

Jan Křemeček

středa 14.30–16.30

(1x za 2 týdny)

dílny

20. 9.

800 Kč

Dramatický kroužek

2. – 9. ročník

Mgr. Chomča

dle domluvy s přihlášenými

9. A

v týdnu od 18. 9.

800 Kč

Gymnastika začátečníci

1. – 2. ročník

Mgr. Doleželová

úterý 16.00-17.00

tělocvična

19. 9.

800 Kč

Gymnastika pokročilí

3. – 9. ročník

Mgr. Šilhanová

úterý 14.30-15.30

tělocvična

19. 9.

800 Kč

Florbal 1

1. – 5. ročník

Mgr. Vojtěch

pátek 13.20-14.20

tělocvična

22. 9.

800 Kč

Florbal 2

6. – 9. ročník

Mgr. Vojtěch

pátek 14.20-15.20

tělocvična

22. 9.

800 Kč

Přijímačky v pohodě

9. ročník

Mgr. Chomča

Mgr. Vojtěch

středa 14.00 – 15.30

9. A/B

19. 9.

650 Kč

družina

 

Naše školní družina má za cíl především poskytovat každému dítěti možnost zažít úspěch skrze široké spektrum smysluplných volnočasových aktivit.

Velice důležitou součástí je rozvoj schopností přiměřeně řešit životní situace a orientovat se v životě a ve světě, umět aktivně odpočívat, mít dostatek pohybu

hlavně venku a v přírodě, maximálně využívat potenciál umístění škol v bezprostřední blízkosti lesa a snažit se o podporu zdokonalování manuálních schopností dětí.

Školní družina s kapacitou až 120 dětí (účastníků zájmového vzdělávání) nabízí prostory pro volnočasové aktivity ve 4 odděleních, dále je pro různorodé vyžití k dispozici taneční sál, tělocvična, hřiště u základní školy, jurta a zahradní altán na školní zahradě a samozřejmě přilehlé lesy a okolní příroda.

Meteostanice

Na školní zahradě máme vlastní meteostanici.

Slouží nejen k výuce přírodovědných předmětů, ale i pro potřeby obyvatel obce.

časopis

Školní půlročník má na naší škole tradici již od roku 2009.

Přináší aktuální informace z dění ve škole, zajímavé rozhovory s žáky i pracovníky školy. Tištěnou podobu časopisu žáci dostávají společně s pololetním a závěrečným vysvědčením. Elektronickou podobu všech půlročníků najdete právě zde.

Třicáté druhé číslo školního půlročníku – červen 2023

Třicáté první číslo školního půlročníku – červen 2022

Třicáté číslo školního půlročníku – červen 2022

Dvacáté deváté číslo školního půlročníku – únor 2022

Dvacáté osmé číslo školního půlročníku – červen 2021

Dvacáté sedmé číslo školního půlročníku – únor 2021

Dvacáté šesté číslo školního půlročníku – červen 2020

Dvacáté páté číslo školního půlročníku – únor 2020

Dvacáté čtvrté číslo školního půlročníku – červen 2019

Dvacáté třetí číslo školního půlročníku – únor 2019

Dvacáté druhé číslo školního půlročníku – červen 2018

Dvacáté první číslo školního půlročníku – leden 2018

Dvacáté číslo školního půlročníku – červen 2017

Devatenácté číslo školního půlročníku – leden 2017

Osmnácté číslo školního půlročníku – červen 2016

Čtrnácté číslo školního půlročníku – červen 2014

Třinácté číslo školního půlročníku – únor 2014

Jedenácté číslo školního půlročníku – únor 2013 

Desáté číslo školního půlročníku – červen 2012

Deváté číslo školního půlročníku – únor 2012

Osmé číslo školního půlročníku – červen 2011 

Sedmé číslo školního půlročníku – únor 2011

Šesté školního půlročníku – červen 2010

Páté číslo školního půlročníku – únor 2010

Čtvrté číslo školního půlročníku – červen 2009

Třetí číslo školního půlročníku – únor 2009

Druhé číslo školního půlročníku – červen 2009

První číslo školního půlročníku – červen 2009

Přepnout – obsah

začít spolu

“Začít spolu není alternativa, ale značka kvalitního vzdělávání.”

Naše škola se v roce 2021 zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky,  principy a metody konstruktivistické školy.

 

Proč začít spolu:

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se školou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

Co chceme dokázat:

centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

podpora a jedinečnost

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou.

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Reportáže z center aktivit

Školní rok 2022 / 2023

Zimní olympiáda

Naše čtvrtá centra aktivit nás zavedla na zimní olympiádu. Tentokrát měli žáci více práce a v centrech se učili dva dny. V centru Čtení pracovali s tabulkou s přehledem získaných medailí pro jednotlivé účastnické země. Z tabulky bylo potřeba vyčíst různé informace a ty pak zaznamenat do pracovního listu. Dále měli podle piktogramů poznat jednotlivé sporty a přiřadit k nim správné názvy.  V centru Psaní bylo prvním úkolem společnými silami přepsat básničku formou běhacího diktátu. Básničku se musela skupina následně naučit, pokud zbyl čas, tak také ilustrovat. Objevem bylo pro žáky tentokrát najít v literatuře, které vlajky patří jednotlivým účastnickým státům. Vyzkoušeli si také názvy vyhledaných států opsat. Vybranou vlajku pak poskládali z vršků od pet lahví. Posledním centrem byl Ateliér, kde jsme koláží ze sáčků od čaje vytvořili jednotlivé sportovní disciplíny ZOH.
V hodině tělesné výchovy jsme si některé sporty vyzkoušeli na vlastní pěst. Bruslili jsme na novinovém papíře, jeli jsme slalom na lyžích, jako boby nám posloužily žíněnky a i na biatlon došlo. Na závěr byli všichni účastníci olympiády odměněni medailí.

Tři králové

Nový rok jsme zahájili tříkrálovými centry. Vstupenkou do center bylo vypočítání příkladů na kometách a objevení komety s výsledkem šest, protože svátek Tří králů slavíme 6. 1. V jednotlivých centrech pracovaly děti na různých úkolech. V centru ateliér vyráběly Tři krále z balícího papírů. V tříkrálové matematice si opakovaly kdo je první, poslední. Žáci dostali královské koruny s vypočítanými příklady a měli zkontrolovat, zda jsou příklady vypočítané správně. Ty se správným výsledkem vystřihli a nalepili králům na jejich hlavy, seřazené od nejmenšího čísla k největšímu. V centru čtení a psaní hledaly děti tvary stejných písmen a hrály hru s kostkami. Na každém políčku bylo jedno písmeno, na dané písmeno měly vymyslet slovo. Políčko bylo označeno ještě různým počtem hvězdiček. Jedna hvězdička – vymysli na dané písmeno zvíře, dvě hvězdičky – vymysli jméno, tři hvězdičky – cokoli. V centru pokusy a objevy děti vyzkoušely své čichové vjemy, nejprve měly správně rozřadit koření a následně pak poslepu a po čichu hádaly, co je co. Na závěr žáci prezentovali, ve kterém centru se jim jak pracovalo a hodnotili svoji spolupráci.

Mikulášská centra

Dne 3. 12. jsme  pracovali v centrech na téma ,,Mikuláš.“ Děti si zkusily pokus z pekla, kde zapalovaly svíčky a zkoušely, kdy svíčka zhasne pod sklenicí. Snažily se přijít na důvod, skládaly z kostek mikulášskou berli a foukaly do míčku. V centru čtení a psaní děti vytleskávaly slabiky a řadily do pytlů dle počtu slabik. V matematice pak počítaly a vybarvovaly čertovské pytle. V centru ateliér vyráběly čerty, anděly a Mikuláše a v centru psaní jsme uvolňovali zápěstí malováním čerta.

Ovoce a zelenina

19. 11. jsme vyzkoušeli první centrum aktivit. A protože podzim byl v plném proudu, zvolili jsme téma ovoce a zelenina.

Aktivity k ukončení školního roku

Školní rok 2023 / 2024

První centra 1.B+C

Během listopadu se prvňáčci zapojili do podzimních center aktivit. Úkoly si děti samy přečetly a ihned se s chutí pustily do práce. Nezapomněly na spolupráci, diskuzi a pomoc jeden druhému. Z vlastních zkušeností přinášely do projektů spousty nápadů a bylo radostí sledovat jejich společné učení.V centrech si děti procvičily grafomotoriku, porovnávání, osovou souměrnost, probraná písmena a také životní cyklus rostlin. Fotografie dokonale zachytily skvělou práci těchto malých školáků.

Velikonoční centra 1.C

Velikonoční centra jsou za námi. V centrech pokusů a objevů si děti zasely jarní osení. Osení si ozdobily zajíčky, které bravurně vytvořily podle video návodu na tabletu.  Dalším centrem byla matematika, ve kterém se věnovaly velikonočním nákupům. Nechybělo ani čtení  o velikonočních tradicích a psaní si děti procvičily u hádanek, které zamotal velikonoční zajíček.  V centru ateliér vytvořily obří barevné kraslice z předmětů, které nalezly ve třídě. Díky dětem nám také vykvetla naše společná chodba a přispívá tak k jarní veselé náladě.

Lidské tělo 1.C

Lidské tělo probádaly první třídy během února. V jednom z center aktivit měly za úkol sestavit kostru lidského těla, zatímco v dalším zkoumaly rentgenový snímek a pokoušely se ho přenést na papír. Nezapomněly ani na matematiku, kde pracovaly s měřidly a porovnávaly svou vlastní výšku, obvod hlavy a velikost chodidla. Důležitou součástí bylo také čtení a psaní, kde se věnovaly například správnému přiřazení názvů orgánů lidského těla. Děti se v těchto centrech zapojily do práce s velkým zájmem, což naznačuje naději pro růst budoucích lékařů.