Kontakty

Vedení školy

Ředitel

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

reditel@zs.mokra.cz
(+420) 515 537 185

Zástupce ředitele pro 1. stupeň

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Mgr. Jana Kubáňová, Děj, VkO, VkZ, školní metodička prevence a koordinátorka žákovského parlamentu

 kubanova@zs.mokra.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Petra Tannenbergová, PhD., AJ, výchovná poradkyně a koordinátorka žákovského parlamentu                   

tannenbergova@zs.mokra.cz

Mgr. Lenka Kurová, školní psycholog

kurova@zs.mokra.cz

Bc. Adam Kouřil, školní psycholog

kouril@zs.mokra.cz

(+420) 704 339 484

Mgr. Klára Kokešová, speciální pedagog

kokesova@zs.mokra.cz

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Mgr. Veronika Kršková

krskova@zs.mokra.cz


(+420) 604 400 918 (jen v době provozu ŠD)

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Jana Mikulášková

mikulaskova@zs.mokra.cz
jidelna@zs.mokra.cz

(Přihlašování, odhlašování stravy)
(+420) 515 537 184

Školní jídelna

Přihlašování a odhlašování stravy

Milena Kadáková


jidelna@zs.mokra.cz

(Přihlašování, odhlašování stravy)
(+420) 515 537 184

Zaměstnanci školy

Třídní učitelé

1.A   

Mgr. Vladěna Bartáková, 1. stupeň ZŠ

bartakova@zs.mokra.cz

 

1.B   

Mgr. Markéta Duchanová, 1. stupeň ZŠ

duchanova@zs.mokra.cz

 

1.C

Mgr. Renata Míková, 1. stupeň ZŠ

mikova@zs.mokra.cz

2.A   

Mgr. Ivona Štorková, 1. stupeň ZŠ

storkova@zs.mokra.cz

2.B   

Mgr. Kateřina Vopatová, 1. stupeň ZŠ

vopatova@zs.mokra.cz

3.A 

Mgr. Miroslava Skokanová, 1. stupeň

skokanova@zs.mokra.cz

3.B   

Mgr. Ivana Němcová, 1. stupeň ZŠ

nemcova@zs.mokra.cz

4.A   

Mgr. Nikola Kartusová, 1. stupeň ZŠ

kartusova@zs.mokra.cz

 

4.B   

Mgr. Eliška Celnarová, 1. stupeň ZŠ

celnarova@zs.mokra.cz

5.A   

Mgr. Katuše Studená, 1. stupeň ZŠ

studena@zs.mokra.cz

5.B   

Mgr. Zuzana Vojtěchová, 1. stupeň ZŠ

vojtechova@zs.mokra.cz

 

6.A   

Mgr. Olga Opatřilová, Aj, Hv

opatrilova@zs.mokra.cz

 

6.B   

Mgr. Jarmila Hořavová, Čj, Nj

horavova@zs.mokra.cz

 

7.A   

Mgr. Šárka Křupalová, Z, Bi

krupalova@zs.mokra.cz

7.B  

Mgr. Lucie Markusová, Čj, Vv

markusova@zs.mokra.cz

8. A 

Mgr. Miroslava Šotnarová, M, F

sotnarova@zs.mokra.cz

9.A   

Mgr. Martin Chomča, Čj, Nj

chomca@zs.mokra.cz

9.B   

Mgr. Martin Vojtěch, M, F

vojtech@zs.mokra.cz

Netřídní učitelé

Ing. Hana Valášková, Fy, Pč, Inf

valaskova@zs.mokra.cz

Mgr. Vladimír Ruban, Děj, Aj, Inf

koordinátor ICT

ruban@zs.mokra.cz

Sylva Novotná B.A., Aj

novotna@zs.mokra.cz

 

Mgr. Rebeka Šilhanová, Tv

silhanova@zs.mokra.cz

Mgr. Jana Doleželová, Ph.D., Ch, Tv, Pč

dolezelova.j@zs.mokra.cz

PhDr. Josef Filouš, Ch

externí učitel

filous@zs.mokra.cz

Asistenti pedagoga

Veronika Červená

cervena.v@zs.mokra.cz

Mgr. Lucie Ilgnerová

ilgnerova@zs.mokra.cz

Adéla Janštová

janstova@zs.mokra.cz

Jan Křemeček

kremecek@zs.mokra.cz

Ing. Iveta Medková

medkova@zs.mokra.cz

 

Renata Nantlová

nantlova@zs.mokra.cz

 

Eva Pánková

pankova@zs.mokra.cz

Mgr. Miloslava Šmerdová

smerdova@zs.mokra.cz

Eliška Vepřková

veprkova@zs.mokra.cz

 

Eva Tomišová

tomisova@zs.mokra.cz

Školní družina

Jana Neuerová, vychovatelka, AP

neuerova@zs.mokra.cz

Ludmila Vaňáčková, vychovatelka

vanackova@zs.mokra.cz

Mgr. Kateřina Studýnka Smutníková, vychovatelka

smutnikova.k@zs.mokra.cz

Iveta Šolcová, vychovatelka

solcova@zs.mokra.cz

THP zaměstnanci

Lída Nováková, mzdová účetní

pam@zs.mokra.cz

Eva Bego, hospodářka

info@zs.mokra.cz

Helena Heide, THP

heide@zs.mokra.cz