Eduscrum

Týmové, efektivní a účinné učení, zlepšování spolupráce, učení se o sobě samém ...

EduScrum je vzdělávací metoda založena na Scrumu (metoda projektového řízení především v IT firmách). Je vhodná pro všechny druhy vzdělávání. 

EduScrum je framework, díky kterému mohou žáci efektivně a zároveň kreativně dosahovat učebních cílů a zároveň osobnostního růstu na nejvyšší možné úrovni (hard i soft skills). 

EduScrum je procesně nenáročný, snadno pochopitelný, ale těžce ovladatelný, protože týmy žáků se řídí samy. Žáci plánují a vymezují své vlastní aktivity a zároveň sledují a ovládají vlastní pokrok. Učitel určuje obsah, koučuje, uděluje rady a podílí se na hodnocení výsledné práce.

Rozhodování o výuce

Učitel rozhoduje o tom, Co a Proč budou žáci dělat, žáci rozhodují o tom, Jak to budou dělat. S eduScrumem žáci přebírají odpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou vnitřní motivaci, zábavu během práce, ale i osobní růst a lepší výsledky.

Klíčové elementy a hodnoty metody

Klíčovými elementy eduScrumu jsou efektivní a účinné učení, zlepšování spolupráce, učení se o sobě samém, nebát se řešit problémy nestandardně a kreativně.  Týmy jsou tvořeny na základě různých kvalit. Nejdůležitějšími hodnotami eduScrum jsou důvěra a odpovědnost. Práce je dokončena rychleji a s lepšími výsledky. Kromě toho studenti prochází pozitivním osobním vývojem.

Jak vypadá eduScrum ve třídě

Týmy

Neexistuje téměř žádné zaměstnání, kde není potřeba pracovat společně. A to je důvod proč cíleně učíme žáky pracovat v týmech. Týmy jsou založené na tom, aby v nich byli spolu žáci rozdílných kvalit. Týmy nejsou založené nahodile, či na základě sympatií, ale na požadovaných kompetencích, jež vedou k úspěšnému dokončení procesu.

Projekty

Práce na jednom projektu trvá zhruba 12 až 25 vyučovacích hodin. Po celou dobu spolu pracuje jeden tým žáků. Projekt spojuje jeden kontext (odpověď na otázku PROČ?). Toto téma je rozděleno do menších úkolů, které nazýváme ‚‚stories“. Učitel je odpovědný za to, aby v těchto “stories” byly zahrnuty vzdělávací cíle požadované ŠVP.

Scrum board – ‚‚Flap“

Samotné práci na projektu předchází ze strany žáků kvalitní příprava a plánování. Nastudují si úkol tak, aby věděli přesně, co se od nich očekává. Vytvoří si seznam veškerých aktivit a prací, které musí postupně udělat a poté plánují. Tato příprava vyžaduje čas, ale díky ní student ví přesně, co musí udělat pro to, aby byla práce dostatečně kvalitní. Aby byl celý pracovní proces transparentní, používáme tzv. ‚‚Flap“.

Vyučovací hodina

Ve třídě lze vidět samostatně organizované týmy. To znamená, že žáci si sami rozhodují, kdy budou pracovat na konkrétním úkolu. Každý tým tak může pracovat na různých položkách během jedné vyučovací hodiny, je to jen na nich. Učitel je zprostředkovatelem práce. Stará se tedy o to, aby žáci mohli dělat svou práci v jejím plném rozsahu. Poskytuje materiály, ale také vysvětluje obsah.

Reflexe práce

Pracovat spolu není vždy jednoduché. Je to dovednost, která vyžaduje růst. Také proto si během projektů dopřejeme čas na to reflektovat práci v týmu. Jedná se o tzv. retrospective, během níž týmy reflektují jejich spolupráci a vytváří plány na to, jak ji vylepšit.

Výstupy projektu

Na konci daného projektu prezentují všechny týmy výstupy projektu. Ostatní týmy a učitel poskytují zpětnou vazbu.

Zdroj: https://www.eduscrum.cz/co/

Rozpis využití metody eduScrum ve školním roce 2023/2024

Třída

Vyučující

Téma

Termín

4. A

Studená

Jak se žilo ve středověku

Duben – květen

4. B

Kartusová

Jak se žilo ve středověku

Březen – duben

6. B

Chomča

Animals

Listopad – prosinec

7. AB

Křupalová

Zemský povrch

Říjen

8. A

Kubáňová

Bude upřesněno

2. pololetí

9. AB

Novotná

Bude upřesněno

2. pololetí

9. AB

Chomča

Literatura 1. poloviny 20. století

Duben – květen

Fotogalerie Eduscrum ve šk. r. 2023/24