Jezírka 2024

Žáci čtvrtých tříd navázali na učivo přírodovědy o vodních ekosystémech a vydali se zkoumat vodní plochy v místním lomu. Pozorovali a lovili vodní živočichy, za pomoci pokusů a testů zjišťovali vlastnosti vody v jezírkách. Počasí nám přálo a tak si děti venkovní výuku parádně užily.   

Více fotek najdete v Galerii.