Naše úspěchy

Ocenění žáků

Turnaj deskových her

Žáci druhého stupně získali 1. a 2. místo na turnaji logických a strategických deskových her v Nebovidech. 

Bára Neveselá z 8.B se umístila na 2. místě v kategorii jednotlivci. 

Soutěž cizích jazyků

English Star 2023

Letos proběhl další ročník soutěže „English star“, které se zúčastnili i zástupci naší školy – vybraní žáci z 2. -5. ročníku. Soutěž je pořádána ZŠ Bakalovo nábřeží a získává velmi slušnou pověst mezi podobnými soutěžemi z anglického jazyka, protože pro 1. stupeň není příliš mnoho příležitostí.

Žáci si vyzkoušeli svoje znalosti v různých dovednostech a každý byl za svoji snahu odměněn diplomem.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o tuto soutěž bude do budoucna úspěchem i sama účast, určitě budeme rádi pokračovat i v příštích ročnících.

Zeměpisná olympiáda 2022/2023

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Kategorie A

žáci 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií

Vojtěch Mílek 16. místo (58 bodů)

Kategorie B

žáci 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku osmiletých gymnázií

Radovan Mišák 14. místo (50 bodů)

Kategorie C

žáci 8. a 9. ročníku ZŠ + 3. a 4. ročníku osmiletých gymnázií + 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií

Ondřej Klíma 13. místo (59 bodů)

 

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Kategorie A

žáci 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií

Kategorie B

žáci 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku osmiletých gymnázií

Kategorie C

žáci 8. a 9. ročníku ZŠ + 3. a 4. ročníku osmiletých gymnázií + 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií

Biologická olympiáda 2022/2023

Výsledky okresního kola biologické olympiády

Kategorie C

žáci 8. a 9. ročníků základních škol + studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií + studenti 1. a 2.ročníků šestiletých gymnázií

Kategorie D

žáci 6. a 7. ročníků ZŠ + studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií

Výsledky školního kola biologické olympiády

Kategorie C

žáci 8. a 9. ročníků základních škol + studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií + studenti 1. a 2.ročníků šestiletých gymnázií

Kategorie D

žáci 6. a 7. ročníků ZŠ + studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií

Chemická olympiáda 2022/2023

Výsledky okresního kola chemické olympiády

Kategorie D

žáci 8. a 9. ročníků ZŠ + studenti 2. a 3. ročníků osmiletých gymnázií + studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Klára Švábenská 27. místo (41,5 bodů)

Výsledky školního kola chemické olympiády

Kategorie D

žáci 8. a 9. ročníků ZŠ + studenti 2. a 3. ročníků osmiletých gymnázií + studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Klára Švábenská 1. místo (37 bodů)

Karlovarský skřivánek 2022/2023

Celostátní kolo

ČESTNÉ UZNÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽI KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
 
Naše žákyně Sofia Urbánková ze 4. B získala v Karlových Varech čestné uznání v kategoriI 1.-5. třída ZUŠ.

Krajské kolo

V úterý 14. 2. 2023 se uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Naši školu reprezentovalo 6 zpěvaček, každá z nich měla připravené 2 písničky. Společně jsme dosáhly pěkných výsledků a rovnou 5 z nich postoupilo do celostátního kola v Karlových Varech, které se uskuteční 20. – 22. 3. 2023.

Postupující čeká měsíc práce, kdy budou pilovat detaily, pracovat na hlase a dechu a uvidíme, jak obstojí v celostátní konkurenci.

Postup si vyzpívaly: 

Natália Malecová 4. A
Sofia Urbánková 4. B
Amanda Sabová 5. B
Nela Kousalíková 8. A
Martina Vojtěchová 8. A 

2. místo (bohužel bez postupu):

Natálie Daňková 5. B

Literární a výtvarná soutěž MAP Šlapanice

Bára Hoduláková, 5.B     3. místo

 

Klára Fasorová, 9.B          2. místo

Pěvecká soutěž Větrnická notička

V na pěvecké soutěži v Čelákovicích si naše žákyně vyzpívaly pěkná umístění:

  • kategorie 3.-5. třída (klasická kategorie)
    • 1. místo – Natálie Daňková 5. B
    • 2. místo – Natália Malecová 4. A
  • kategorie 3.-5. třída (žáci navštěvující ZUŠ)
    • 3. místo – Amanda Sabová 5. B