Škola

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace je obecná škola s 18 třídami a 363 žáky. Škola se zaměřuje na výuku informatiky, kterou vyučujeme od 3. do 9. ročníku, a to včetně základů programování a 3D tisku.

V hlavní budově se nachází 11 tříd a 9 odborných učeben, které prošly postupnou
modernizací. Naše škola dále disponuje třemi jazykovými učebnami a učebnou Speciální péče pro žáky s IVP.

Žáci mají k dispozici školní knihovnu s naučnou literaturou i beletrií. Škola má v hlavní budově zmodernizovaná sociální zařízení a dochází k postupné rekonstrukci školních šaten.
V březnu 2021 došlo k dokončení nového pavilonu pracovních dílen a v plánu je brzká
rekonstrukce, nyní zavřeného, školního bazénu.

Součástí školy je pavilon s prostornou tělocvičnou pro tělesnou výchovu s horolezeckou stěnou, s hernami školní družiny a cvičnou kuchyňkou. Zmodernizovaná školní jídelna pak nabízí výběr ze dvou jídel denně.

Doménou venkovního areálu jsou moderní víceúčelový sportovní areál s atletickou dráhou, hřišti pro více jak 10 typů sportů včetně prostoru pro workout a zrekonstruovaná školní
zahrada s altánem a jurtou.

Žáci vycházející z 9. ročníku jsou velmi úspěšní při příjímacích zkouškách na vybrané střední školy a gymnázia. Ve SCIO testech všech základních škol se pohybujeme mezi 10 -20% nejlepších škol ve všech testovaných oblastech (matematika, český jazyk, angličtina, test obecných předpokladů).

Škola je zapojena do celé řady vzdělávacích, ekologických a společenských projektů
Žákům škola nabízí školní kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy (francouzština,
ruština, anglická konverzace, dramatický kroužek, taneční kroužek, florbal, basketbal, gymnastika). Ve spolupráci s TJ Mokrá-Horákov pak nabízí atletiku, tenis, stolní tenis a horolezectví.

O škole

Ocenění žáků

Organizace školního roku

Zahájení školního roku

pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října – pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí

středa 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny

pondělí 5. února – pátek 11. února 2024

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. březen 2024

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny

Vyučování v následujícím školním roce začíná

sobota 29. června 2024 – neděle 1. září 2024

pondělí 2. září 2024

Zvonění ve školním roce 2023-24

1. stupeň má hodiny 5 a 6 posunuty o 5 minut dozadu z důvodu uvolnění kapacity školní jídelny.

5. hodina 11.45 – 12.30

6. hodina 12.40 -13.25

1. hodina  7.55 – 8.40

2. hodina  8.50 – 9.35

3. hodina  9.55 – 10.40

4. hodina 10.50 – 11.35

5. hodina 11.40 – 12.25

6. hodina 12.35 -13.20

7. hodina 13.25 – 14.10

8. hodina 14.15 – 15.00

9. hodina 15.05 – 15.50

Důležité odkazy

Školská rada

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád a další podstatné dokumenty školy. Rovněž se vyjadřuje k hospodaření školy a navrhuje opatření významná pro chod školy.

Žákovský parlament

Žákovský parlament, vytvářející komunikační most mezi žáky a učiteli, tvoří 2 zvolení zástupci každé třídy 3. až 9. ročníku. Typickým “parlamenťákem” je komunikativní, aktivní a zodpovědný člověk, který má možnost se podílet na chodu školy i obce. Školní parlament každoročně organizuje akce, jako jsou Sběr starého papíru, předvánoční žákovský ples, Valentýnské trsáníčko, besedy se zástupci obce. Dále se členové parlamentu podílí na akcích mimořádných, které jsou charakteru dobročinného, ekologického a veřejně prospěšného. Parlament se významně podílí na vydávání Školního půlročníku. Od roku 2008 se pak formou adopce na dálku stará o Vincenta Opundu z Keni.

Náš největší úspěch

Vítězství v soutěži Žákovský parlament v 90 vteřinách na Krajské konferenci parlamentů základních a středních škol na SŠP Jílová 22. února 2023.
 
Kdo našemu tříčlennému týmu parlamenťáků deváťáků předával cenu, jistě poznáte.-)

… a tohle je podklad naší 90 vteřinové prezentace 🙂

Aktuálně ze žákovského parlamentu

Všem žákům naší školy je od 5. 10. k dispozici školní knihovna a studovna. S výběrem vhodné knihy nebo studijních materiálů jim ráda pomůže Mgr. Bartáková.

Provozní doba: středa 13.00 – 14.00