Škola

O škole

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace je obecná škola se 17 třídami a 354
žáky. Škola se zaměřuje na výuku informatiky, kterou vyučujeme od 3. do 9. ročníku, a to včetně základů programování a 3D tisku.

V hlavní budově se nachází 11 tříd a 9 odborných učeben, které prošly postupnou
modernizací. Naše škola dále disponuje třemi jazykovými učebnami a učebnou Speciální péče pro žáky s IVP.

Žáci mají k dispozici školní knihovnu s naučnou literaturou i beletrií. Škola má v hlavní budově zmodernizovaná sociální zařízení a dochází k postupné rekonstrukci školních šaten.
V březnu 2021 došlo k dokončení nového pavilonu pracovních dílen a v plánu je brzká
rekonstrukce, nyní zavřeného, školního bazénu.

Součástí školy je pavilon s prostornou tělocvičnou pro tělesnou výchovu s horolezeckou stěnou, s hernami školní družiny a cvičnou kuchyňkou. Zmodernizovaná školní jídelna pak nabízí výběr ze dvou jídel denně.

Doménou venkovního areálu jsou moderní víceúčelový sportovní areál s atletickou dráhou, hřišti pro více jak 10 typů sportů včetně prostoru pro workout a zrekonstruovaná školní
zahrada s venkovní učebnou a jurtou.

Žáci vycházející z 9. ročníku jsou velmi úspěšní při příjímacích zkouškách na vybrané střední školy a gymnázia. Ve SCIO testech všech základních škol se pohybujeme mezi 10 -20% nejlepších škol ve všech testovaných oblastech (matematika, český jazyk, angličtina, test obecných předpokladů).

Škola je zapojena do celé řady vzdělávacích, ekologických a společenských projektů
Žákům škola nabízí školní kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy (francouzština,
ruština, anglická konverzace, dramatický kroužek, taneční kroužek, florbal, basketbal, gymnastika). Ve spolupráci s TJ Mokrá-Horákov pak nabízí atletiku, tenis, stolní tenis a horolezectví.

Organizace školního roku

Zahájení školního roku

čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny

středa 26. října čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny

pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí

úterý 31. ledna 2023

Pololetní prázdniny

pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny

pondělí13. března – pátek 19. března 2023

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 6. dubna 2023

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

pátek 30. června 2022

Hlavní prázdniny

sobota 1. července 2023 – pátek 1. září 2023

Zvonění ve školním roce 2022-23

1. stupeň má hodiny 5 a 6 posunuty o 5 minut dozadu z důvodu uvolnění kapacity školní jídelny.

5. hodina 11.45 – 12.30

6. hodina 12.40 -13.25

1. hodina  7.55 – 8.40

2. hodina  8.50 – 9.35

3. hodina  9.55 – 10.40

4. hodina 10.50 – 11.35

5. hodina 11.40 – 12.25

6. hodina 12.35 -13.20

7. hodina 13.25 – 14.10

8. hodina 14.15 – 15.00

9. hodina 15.05 – 15.50

Důležité odkazy

Školská rada

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád a další podstatné dokumenty školy. Rovněž se vyjadřuje k hospodaření školy a navrhuje opatření významná pro chod školy.

Žákovský parlament

Žákovský parlament, vytvářející komunikační most mezi žáky a učiteli, tvoří 2 zvolení zástupci každé třídy 3. až 9. ročníku. Typickým “parlamenťákem” je komunikativní, aktivní a zodpovědný člověk, který má možnost se podílet na chodu školy i obce. Školní parlament každoročně organizuje akce, jako jsou Sběr starého papíru, předvánoční žákovský ples, Valentýnské trsáníčko, besedy se zástupci obce. Dále se členové parlamentu podílí na akcích mimořádných, které jsou charakteru dobročinného, ekologického a veřejně prospěšného. Parlament se významně podílí na vydávání Školního půlročníku. Od roku 2008 se pak formou adopce na dálku stará o Vincenta Opundu z Keni.

Aktuálně ze žákovského parlamentu

Sponzoři

Děkujeme všem firmám a soukromým osobám za věcnou či finanční podporu: 

2023

Agerit, s.r.o.
ANSA
Autoambo Michal Truksa
Carmeuse
CBA nuget
Českomoravský Cement
Colordot
COMIMPEX, s.r.o., Brno
Dobroty Gastro
Eva Bego
Eva Hujková
EXVERFOOD
FIDUROCK
Helena Heideová
Heva
Igor Kos
Infogold, p.Vlastimil Sedláček
Ivona Dohnalová
Jaroslav Pánek
Jitka Neveselá
Josef Domasta
KONICA MINOLTA
Kroutil, s.r.o.
Lukáš Havránek
Mezi stromy
Obec Mokrá Horákov
Oldřich Drápal
Petra Braunová
Petra Dula
 
Petra Urbánková
PINGSPORT, s.r.o.
Pivovar Slavkov
Podravka
Progastro
Renocar
RENOKEN, Petr Umlauf
Simona Singerová
Tasy
Těstoviny Blučina, p. Pekárek
Topgastro
TROPICO
Varnea