Vize školy

Smysluplné učení a samostatné myšlení dětí •  Škola otevřená moderním formám vzdělávání
Naše škola se v roce 2021 zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky,  principy a metody konstruktivistické školy.

Aktuality