Vize školy

Škola, kam chodíme rádi. Škola otevřená moderním formám vzdělávání. Smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Vzbuzujeme přirozenou zvědavost o probírané učivo. Přinášíme konkrétní přínosy znalostí pro běžný život. Pomáháme každému žákovi objevit a rozvinout jeho talent a potenciál. Pomáháme pochopit, proč chodíme do školy a čeho chceme v budoucnu dosáhnout.

Aktuality

Nadcházející události