Začít spolu

“Začít spolu není alternativa, ale značka kvalitního vzdělávání.”

Naše škola se v roce 2021 zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky,  principy a metody konstruktivistické školy.

 

Proč začít spolu:

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se školou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

Co chceme dokázat:

centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

podpora a jedinečnost

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou.

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Reportáže z center aktivit

Zimní olympiáda

Naše čtvrtá centra aktivit nás zavedla na zimní olympiádu. Tentokrát měli žáci více práce a v centrech se učili dva dny. V centru Čtení pracovali s tabulkou s přehledem získaných medailí pro jednotlivé účastnické země. Z tabulky bylo potřeba vyčíst různé informace a ty pak zaznamenat do pracovního listu. Dále měli podle piktogramů poznat jednotlivé sporty a přiřadit k nim správné názvy.  V centru Psaní bylo prvním úkolem společnými silami přepsat básničku formou běhacího diktátu. Básničku se musela skupina následně naučit, pokud zbyl čas, tak také ilustrovat. Objevem bylo pro žáky tentokrát najít v literatuře, které vlajky patří jednotlivým účastnickým státům. Vyzkoušeli si také názvy vyhledaných států opsat. Vybranou vlajku pak poskládali z vršků od pet lahví. Posledním centrem byl Ateliér, kde jsme koláží ze sáčků od čaje vytvořili jednotlivé sportovní disciplíny ZOH.
V hodině tělesné výchovy jsme si některé sporty vyzkoušeli na vlastní pěst. Bruslili jsme na novinovém papíře, jeli jsme slalom na lyžích, jako boby nám posloužily žíněnky a i na biatlon došlo. Na závěr byli všichni účastníci olympiády odměněni medailí.

Tři králové

Nový rok jsme zahájili tříkrálovými centry. Vstupenkou do center bylo vypočítání příkladů na kometách a objevení komety s výsledkem šest, protože svátek Tří králů slavíme 6. 1. V jednotlivých centrech pracovaly děti na různých úkolech. V centru ateliér vyráběly Tři krále z balícího papírů. V tříkrálové matematice si opakovaly kdo je první, poslední. Žáci dostali královské koruny s vypočítanými příklady a měli zkontrolovat, zda jsou příklady vypočítané správně. Ty se správným výsledkem vystřihli a nalepili králům na jejich hlavy, seřazené od nejmenšího čísla k největšímu. V centru čtení a psaní hledaly děti tvary stejných písmen a hrály hru s kostkami. Na každém políčku bylo jedno písmeno, na dané písmeno měly vymyslet slovo. Políčko bylo označeno ještě různým počtem hvězdiček. Jedna hvězdička – vymysli na dané písmeno zvíře, dvě hvězdičky – vymysli jméno, tři hvězdičky – cokoli. V centru pokusy a objevy děti vyzkoušely své čichové vjemy, nejprve měly správně rozřadit koření a následně pak poslepu a po čichu hádaly, co je co. Na závěr žáci prezentovali, ve kterém centru se jim jak pracovalo a hodnotili svoji spolupráci.

Mikulášská centra

Dne 3. 12. jsme  pracovali v centrech na téma ,,Mikuláš.“ Děti si zkusily pokus z pekla, kde zapalovaly svíčky a zkoušely, kdy svíčka zhasne pod sklenicí. Snažily se přijít na důvod, skládaly z kostek mikulášskou berli a foukaly do míčku. V centru čtení a psaní děti vytleskávaly slabiky a řadily do pytlů dle počtu slabik. V matematice pak počítaly a vybarvovaly čertovské pytle. V centru ateliér vyráběly čerty, anděly a Mikuláše a v centru psaní jsme uvolňovali zápěstí malováním čerta.

Ovoce a zelenina

19. 11. jsme vyzkoušeli první centrum aktivit. A protože podzim byl v plném proudu, zvolili jsme téma ovoce a zelenina.

Aktivity k ukončení školního roku