Lesárium

Žáci 7. ročníku měli možnost zahrát si unikátní strategickou hru Lesárium.

Každá skupina měla na starosti vlastní les a vžili se do role lesníků. Zkusili si hospodařit tak, aby les prosperoval po stránce environmentální, sociální i ekonomické. Museli se poprat se správným rozvržením činností, jako je sázení a kácení stromů, ale také s vlivy klimatických změn, lesními požáry, usycháním stromů nebo kůrovcem.

Hra žáky zaujala a byli v ní úspěšní.

Více fotek najdete v Galerii.