Ochrana člověka za mimořádných událostí

Siréna hlásící mimořádnou událost zazněla ve středu 26.6.2024 v 8:00 a žáci celé školy se museli evakuovat co nejrychleji před školu. Školu se podařilo vyklidit během necelých 4 minut!

Druhý stupeň si následně vyzkoušel prakticky, jak se chovat za mimořádných událostí a jak se vyhnout úrazům a nebezpečí během prázdnin.

Fotografie naleznete v Galerii .