Částečné zatmění Slunce

Zítra, tj. 25.10.2022 nastane částečné zatmění Slunce.

Nejlépe pozorovatelné v čase 12:14 – 12:27. Maximum překrytí slunečního kotouče v Mokré bude ve 12:20. Pro pozorovaní je nutno přinést jednu z těchto pomůcek: svářecí sklo, speciální brýle z hvězdárny, vyvolaný negativ nebo temný RTG snímek.

Počasí zatím slibují pěkné, čili by něco mohlo být vidět.