Den stromů

20. října jsme opět oslavili Den stromů výstavou žákovských prací ve vestibulu školy.

Tentokrát jsme se zaměřili na stromy v blízkém okolí naší školy, které děti v rámci výuky důkladně prozkoumaly a dozvěděly se o nich spoustu nových informací.

Výsledkem jejich práce jsou zajímavá, nejen výtvarná, díla. Posuďte sami … fotogalerie.