Nespokojenost se stavem životního prostředí, a to i ve svém nejbližším okolí, řeší stále více lidí. Na cestě ke změně jim chybí kompetence spojované s občanskou participacíCílem projektu bylo realizovat aktivity umožňující získání a rozvoj těchto kompetencí a vytvoření manuálu dobré praxe. Aktivity projektu směřovaly do školy jako centra místní komunity. Šlo o společnou iniciativu žáků, učitelů, vysokoškolských studentů a místních obyvatel. Při realizaci žákovského miniprojektu získali žáci základní kompetence pro aktivní zapojení do občanské společnosti.

Velkou pozornost našemu projektu věnovala celá obec. Dokonce nám věnovala pozornost v tištěném Zpravodaji obce Mokrá-Horákov 2021 (číslo 2, strany 19 a 20; číslo 3, stránky 18 a 19).