Stávka 27.11.2023

Informace o jednodenní stávce a uzavření školy.

Vážení rodiče,
obracím se na Vás jménem ZOOS při ZŠ Mokrá-Horákov a zaměstnanců školy.
Jistě jste zaznamenali, že na pondělí 27.11. je odborovým svazem vyhlášena stávka na školách.
Důvodem stávky nejsou požadavky na platy učitelů, ale plánovaná nekompetentní úsporná opatření
v celkovém financování školství. Pokud budou přijata v navrhované podobě a rozsahu, bude to
nevyhnutelně znamenat výrazné zhoršení podmínek pro výuku.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy jsou si toho vědomi, a proto se rozhodli připojit ke
stávce. Dnes jsem oznámil řediteli školy vyhlášení jednodenní stávky na pondělí 27.11.2023. Z tohoto
důvodu bude škola v pondělí 27.11. uzavřena. Nebude v provozu škola, školní družina ani
jídelna.
V příloze přikládám dopis odborového svazu, ve kterém jsou vysvětleny důvody pro stávku.
S pozdravem
Mgr. Martin Vojtěch
Předseda ZOOS ZŠ Mokrá-Horákov, p.o.