Projektový den na 2.stupni

Výchova v Evropských a globálních souvislostech

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 probíhal na 2.stupni projektový den Výchova v Evropských a globálních souvislostech. Žáci se rozdělili do týmů, které byly promíchané z různých tříd.

Nejprve se žáci v rámci prvních aktivit seznámili s Cíli udržitelného rozvoje a následovaly úkoly, které se detailněji zaměřily na témata, která šla napříč těmito cíli, jako je migrace obyvatel, práce na kakaových plantážích nebo znečištění oceánů.

Více fotek v galerii.