Výzkum primárních reflexů u dětí

Prevalence přetrvávajících primárních reflexů a dyspraxie u dětí na prvním stupni základních škol (MUNI/A/1353/2019)

Řešitel na MU:Mgr. Leoš Daněk
Fakulta / Pracoviště MU:Fakulta sportovních studií
Období řešení:1/2020 — 12/2020
Investor/Program:Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
Informace

S primárními reflexy se každý rodí a v prvních měsících života nám zajišťují přežití, budovat oporný systém, rozvíjet koordinaci atd. Po dostatečném stimulu by fyziologicky měli být nahrazeny již vyspělými posturálními reflexy a následně odeznít. V případě, že tyto reflexy neodezní, mohou dětem způsobovat specifické poruchy učení, jako je dysgrafie, dyspraxie, dysortografie atd. Bohužel v dnešní době z mnoha příčin je trend takový, že u spousty dětí některé primární reflexy neodezní vůbec a negativně je ovlivňují jak v akademické dráze (ztráta motivace ke vzdělání), tak i v dospělém životě.

Průběh výzkumu/měření

Na začátku září budou děti přeměřeny – testuje se 6 primárních reflexů – asymetrický tonický šíjový reflex, symetrický tonický šíjový reflex, oculární postarání reflex, labyrintový posturální reflex a tonický labyrintový reflex a landau reflex.

Právě tyto reflexy mají největší spojitost s výskytem specifických poruch učení a poruchami pozornosti. Testování je jednoduché, děti předvádí polohy jako je například ,,kočička, která vyhrbí záda, sed a sledování pevného bodu před sebou apod. Čas nezbytný k otestování jednoho žáka je maximálně 7 minut.

Harmonogram 20/21

TerminEtapa
konec srpnaschůzka s třídními učiteli a domluva na koordinaci
začátek zářírozdání informovaných souhlasů zákonným zástupcům
polovina záříměření primárních reflexů
říjen – květencvičení dle videoukázek každý všední den, cca 10 minut
začátek červnaměření primárních reflexů