Projekty EU/MŠMT na naší škole

Naše Projekty:

Název projektuNázev příjemce podporyRegistrační číslo projektuSpolupracující škola v projektuKoordinátor za školu
Strategické řízení a plánování ve školách a v územíchNárodní institut pro další vzděláváníCZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizaceMgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

2.

Název projektu Registrační číslo projektu Spolupracující škola v projektu Statutární orgán/oprávněná osoba
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030 Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizaceMgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

3.

Název projektu Program Trvání projektu Vedoucí partner Realizátor projektu Spolupracující škola
„Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“, ATCZ23
„Concepts for Professional Education in Border Regions“ (C4
Evropská územní spolupráce (EUS)
INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020
07/2018–06/2021 (36 měsíců) Donau – Universität Krems, oddělení pro výzkum dalšího vzdělávání a management vzdělávání, Dr. Karl-Dorrek-Straβe 30, 3500 Krems Rakousko (DUK) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání               pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Základní škola Mokrá – Horákov, příspěvková organizace