Projekt Identifikace zdrojů

Název projektu: ,,Identifikace zdrojů environmentální expozice u školních dětí”

Projet probíhá pod spoluprací Fakulty sportovních studií MU a výzkumného centra RECETOX. Projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity.

Cílem je sledovat zatížení dětské populace chemickými látkami (mikroplasty a těžké kovy). Výsledky budou také porovnávány v rámci EU.

RECETOX je výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2018 oslavil 35 let své existence. RECETOX se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás.