Les ve škole – naše družina pomáhá

Ve školním roce 2022/23 vstoupila školní družina do mezinárodního programu Les ve škole, který poskytuje učitelům, ale i vychovatelům výukové plánysemináře a konzultace, které mají za cíl pomoci s výukou o přírodě v přírodě. Ve školní družině využijeme připravené lekce na upevňování učiva v předmětech jako prvouka, přírodověda, svět kolem nás, výtvarka, hudebka, čeština, svět práce aj. Vše je založeno na praktických zkušenostech. Fantazii k hledání mezipředmětových vztahů se meze nekladou.