Klimatýden

Ve spolupráci se školským zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně – LIPKA se naše škola zúčastnila projektu Aktivizace žáků ve vzdělávání ke klimatu.

Realizace projektu proběhla 10. – 14. 6. 2024, kdy se žáci 8. A se seznámili s problematikou změny klimatu, navštívili Zahradu u řeky a hledali možnosti řešení v prostředí naší školy.

Žákovský projekt má název Klimatýden.

Konkrétní cíle projektu:

  • Žák vysvětlí, co je klima, objasní vliv skleníkového efektu na klima na Zemi
  • Žák popíše, jak různé činnosti člověka přispívají produkci skleníkových plynů a změně klimatu
  • Žák rozumí principům a cílům Zelené dohody, zdůvodní, jak jeho osobní přístup a spotřeba souvisí s růstem či poklesem skleníkových plynů. Má přehled o řešeních klimatické krize na úrovni jedince i společnosti
  • Žák spolupracuje na školním projektu, který směřuje ke snížení osobní uhlíkové stopy v oblasti spotřeby školy a jejích návštěvníků
  • Žák uznává, že jeho vlastní život má vliv na změnu klimatu a zapojuje se do aktivit na ochranu klimatu. Usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství a přemýšlí o potřebě postupného přechod k udržitelnému životu.

Výstupy projektu:

Žáci pracovali ve 4 projektových týmech a podařilo se jim:

  • Dodělat a vylepšit hmyzí hotel, přidělat na něj zelenou střechu a udělat k němu chodníček
  • Navrhnout projekt pro realizaci okapů na zahradní domek, obnovit pocitový chodník
  • Rozvinout lepší prostředí v naší školní zahradě a škole obecně – zasadit kvetoucí keře
  • Udělat jezírko a pěstovat okolní rostliny

Fotodokumentaci k projektu naleznete v Galerii – Klimatýden a Zahrada u řeky.

Prezentace žákovských projektů:

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress