European school sport day

Letošní školní rok se naše škola zapojila do sportovního projektu BeActiv s názvem ESSD (European School Sport Day). Koordinátorem této akce byla PdF Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce žáků do nějaké sportovní aktivity, poskytnout žákům skrze pohyb zábavu a potěšení a hlavně podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni.