Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov

Název projektu: Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016337
Příjemce: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

TISKOVÁ ZPRÁVA

Naše škola je příjemcem projektu s názvem „Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov“, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016337, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zavedení fungujícího a kvalitního systému péče pro děti 1. stupně ZŠ Mokrá-Horákov mimo školní vyučování tak, aby došlo ke sladění pracovních povinností rodičů s povinnostmi rodinnými. Předpokládá se, že tento cíl povede ke zvýšení zaměstnanosti matek na MD/RD

Projekt je zaměřen na realizaci níže uvedené aktivity:

DĚTSKÝ KLUB ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV

V provozu je jedno oddělení dětského klubu. Klub je otevřen v ranních hodinách od 6:15 hod do 7:15 hod a následně po skončení vyučování od 11:30 hod do 18:00 hod. Otevírací doba klubu se prolíná s otevírací dobou školní družiny, ale je s prodlouženou otevírací dobou. Z důvodu vyšší efektivity dochází od 16:30 hod ke sloučení žáků ze školní družiny do oddělení dětského klubu, jehož otevírací doba je do 18 hod. Klub je v provozu každý pracovní den po celou dobu školního roku. Je vedena denní evidence přítomných dětí s cílem provozovat dětský klub takovým způsobem, aby nedocházelo k omezení rodičů žáků 1. stupně při výkonu jejich zaměstnání.

Prostory, které jsou v rámci této aktivity využívány, poskytuje ZŠ Mokrá-Horákov. Pro oddělení dětského klubu je k dispozici učebna, která byla využívána v rámci jednoho oddělení školní družiny (oddělení školní družiny bylo přemístěno do jiných prostorů). Prostory byly vybaveny novým nábytkem a herními prvky.

Pro aktivity projektu je z OPZ vyčleněna částka 2 253 039,18 Kč.

Doba realizace projektu: září 2020–prosinec 2022.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. ředitel školy