Kurz pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Srdečně Vás zveme k rozvojovému programu.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

stejně jako v minulých letech, i letos organizujeme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče program podporující školní připravenost dětí.

Celý program podporuje v dětech zvídavost, potřebu objevování, vede je k přemýšlení, logickému usuzování. Pomáhá dítěti osvojovat si pracovní návyky, zaměřuje se na koncentraci pozornosti.

Vás jako rodiče může obohatit o nový, jiný pohled na Vaše dítě, uvidíte, jak pracuje pod vedením jiné osoby a také v kolektivu dětí.

Letos poprvé budeme pracovat s novou metodikou EDaSTIM.

Kurz proběhne v 10 lekcích, cena kurzu 700 Kč/dítě (nákup materiálů pro každé dítě, kopírování, laminování). Splatnost kurzu bude v průběhu měsíce ledna 2024.

Prostředky na mzdy pedagogů jsou hrazeny z evropských fondů.

Přihlášení na kurz proběhne elektronicky. Na mail simkova@zs.mokra.cz můžete přihlásit své dítě (jméno + příjmení + MŠ) do 31. 12. 2023

Podrobnější informace o průběhu kurzu Vám poskytneme na osobním setkání

19. 12. 2023 v 16 hodin v budově ZŠ Mokrá-Horákov, prosím, přezůvky s sebou.

Přeji Vám klidný předvánoční čas,

za ZŠ Mokrá-Horákov

Mgr. Šárka Šimková