Půda – základ života – 5. třídy

Minulý týden žáci pátých tříd na školní zahradě bádali v rámci výukového programu Půda – základ života.