Ocenění ve výtvarné soutěži “Bezpečně v kyberprostoru”

V pátek 26. května 2023 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu slavnostní vyhlášení 12. ročníku soutěže “Bezpečně v kyberprostoru”. Tento preventivní projekt stejně jako soutěž realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Projektem Zdravý kraj a místní Agenda 21, a dále s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a je zaměřena na rizika kyberšikany.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku.
4. – 5. třída – reklamní plakát
6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks
8. – 9. třída – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově, komiks

Ještě je zde jedna samostatná soutěžní kategorie pro všechny věkové skupiny, a to zkomponování písně související s kyber problematikou, týkající se projektu Bezpečně v kyberprostoru.

Naše škola letos opět zabodovala, velká gratulace všem našim žákyním!