Les a život v něm

Ve středu 25.10.2023 k nám zavítal pan myslivec z Lesů ČR, aby nám udělal výukový program na téma Les a život v něm.  Čtvrťáci tak měli možnost se dozvědět spoustu nových informací o lese a o lesní zvěři a také si každý mohl vyzkoušet podržet na ruce puštíka obecného.