Den Země 22

V pátek 22. 4. jsme si připomněli mezinárodní svátek Den Země venkovním programem pro žáky 1. stupně. Programem provázeli žáci 9. B, kteří měli pro své mladší spolužáky nachystáno 10 stanovišť s převážně ekologickou tematikou, na kterých si děti ověřovaly své znalosti a dovednosti. Spolupráce našich „deváťáků“ s mladšími spolužáky byla ukázková a děti byly při plnění úkolů moc šikovné. Nenechali jsme se odradit zpočátku nepříznivým počasím a tento den jsme si parádně užili.