Den stromů 2023

Výstava žákovských prací ke Dni stromů se již stává v naší škole tradicí. Ani tento rok nebyl výjimkou. Tentokrát  nás čekala výzva v podobě společného tématu, kterým byl Strom přání. Do výstavy se zapojili všichni žáci 1. a 2. stupně. Ve škole nám tak 20. 10. vyrostl krásný pestrobarevný les, kde má každý žák umístěné své, někdy tajné, přání. Výtvarná díla byla doplněna dendrologickou výstavou našich nejběžnějších druhů dřevin