Den ochrany člověka za mimořádných událostí (OČZMU)

Dnes 27.6.2023 proběhl na naší škole “Den ochrany člověka za mimořádných situací.” Žáci byli rozděleni do věkově namíchaných týmů a na 14 stanovištích si osvojovali znalosti a dovednosti, jak při mimořádné události reagovat, protože jednotlivé situace se mohou výrazně lišit způsobem ochrany a postupem při jejich řešení. Prošli si např. těmito stanovišti: první pomoc, hasiči, nebezpečné chemické látky, živelné katastrofy, balení evakuačního zavazadla, workout, kondiční cvičení nebo třeba vázání uzlů.