Druháci na exkurzi u hasičů

Žáci druhého ročníku navštívili Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně. Exkurzi nám zajistil pan Gavroň, kterému s žáky moc děkujeme za organizaci.
Moc jsme si to užili.