Bádání o vodě

Žáci 4. A navázali na výuku o vodních ekosystémech návštěvou místního lomu.