Zápis 2024

Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25 proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2024.

Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25

Zápis bude probíhat ve dnech 12. a 13. dubna 2024 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců v budově školy.

pátek 12. 4. 2024: 13.00 – 17.00 hod.

sobota 13. 4. 2024: 9.00 – 13.30 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024.

K zápisu se musí dostavit i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K zápisu s sebou přineste:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení zde
  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • případnou žádost o odklad školní docházky (spolu s doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny)

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do budovy školy  
  • a na webových stránkách školy: úřední deska

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 6. 5. 2024.

V seznamu budou uvedena pouze registrační čísla podaných žádostí, která vám budou sdělena po obdržení žádosti.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno písemně.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Šárku Šimkovou, e-mail: simkova@zs.mokra.cz

                                        Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy