Vybraní žáci sedmých osmých tříd na návštěvě ISŠ automobilní