Úřední dny o prázdninách

Úřední dny a hodiny o hlavních prázdninách, červenec a srpen 2023

ČERVENEC 2023                                                     SRPEN 2023

Datum                                  čas                              Datum                                               čas

3. 7.           9.00 – 12.001. 8.9.00 – 12.00
4. 7.9.00 – 12.002. 8.9.00 – 12.00
10.7.9.00 – 12.003. 8.9.00 – 12.00
11. 7.9.00 – 12.004. 8.9.00 – 12.00
12. 7.9.00 – 12.0014. 8.9.00 – 12.00
13. 7.9.00 – 12.0021. 8.9.00 – 12.00
14. 7.9.00 – 12.0022.8.9.00 – 12.00