Stravné v příštím školním roce

Informace pro strávníky na školní rok 2022/2023.

Od 1. 9. 2022 změna výše stravného:

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          28,- Kč / 1 oběd      měsíční záloha   590,- Kč

      žáci  11 – 14 let          30,- Kč                                               640,-Kč

      žáci  15 a více let       32,- Kč                                               680,-Kč

Cena svačinek ve školní jídelně:

      25,- Kč/svačinka                                    měsíční záloha    530,- Kč

 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou  určeného věku (šk. rok trvá od 1.9. – 31.8.).Vrácení přeplatků za stravné za školní rok 2021/2022 bude provedeno v druhé polovině srpna 2022.

První platbu stravného (obědy i svačinky) na nový školní rok 2022/2023 je třeba provést do 15.8.2022.

S pozdravem Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny