Školní družina se chopila údržby pocitového chodníčku