Seznam uchazečů o základní vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy