Seznam dětí zařazených do školní družiny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s pověřením pana ředitele Vám oznamuji, že všechny děti přihlášené
do školní družiny ve školním roce 2023/2024 byly přijaty.

Během dnešního dne Vám přes systém Bakaláři nebo e-mailem bude
doručeno registrační číslo dítěte. Pomocí tohoto čísla budou děti
rozřazeny do jednotlivých oddělení školní družiny pro školní rok
2023/2024.

Seznamy budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce školní
družiny nejpozději 31. 8. 2023.

S pozdravem Veronika Kršková, vedoucí vychovatelka