Sdělení školní družiny

Už se těšíme na všechny, kteří letos budou chodit do družiny.

Všichni žáci, kteří podali předběžnou přihlášku do školní družiny, byli přijati. Rozdělení do jednotlivých oddělení bude sděleno třídní učitelkou 1. 9. 2022.

Pro žáky prvních tříd bude školní družina zajištěna již 1. 9. 2022 do 13 hodin.

Činnost školní družiny pro ostatní žáky začíná 2. 9. 2022 ranním provozem od 6.15 hod.