Schůzka klubu rodičů

11. 10. 2023 proběhne volba výboru klubu rodičů.

Klub rodičů si dovoluje pozvat všechny zájemce na mimořádnou členskou schůzi.