Recitátoři z Mokré postupují do krajského kola

Vybraní recitátoři naší školy se opět zúčastnili městského kola nejznámější celorepublikové postupové přehlídky v recitaci, Dětské scény, která se již tradičně konala v knihovně Jiřího Mahena v Brně, a to rovnou ve dvou sálech.

Ve čtvrtek 9. března nás ve třech kategoriích, kdy do každé z nich bylo přihlášeno kolem 40 dětských recitátorů z Brna a okolí, reprezentovali Sebastian Bačík (1. B), Oliver Handl (1. A)
v kategorii pro nejmenší, Aneta Bumbálková (3. A) a Zuzana Hujková (3. B) v kategorii 2. a tříd a Adam Jára (5. A) společně se Šimonem Machulou (5.B) v kategorii určené pro recitátory ze 4. a 5. tříd. Pro některé z našich recitátorů to bylo vůbec poprvé, kdy si mohli vyzkoušet veřejné vystoupení pro více jak 100 lidí. Konkurence byla vysoká a i porota ocenila vysokou kvalitu všech vystupujících. I proto nám velkou radost udělal postup Anety Bumbálkové do krajského kola, kde reprezentují pouze 2 nejlepší recitátoři ze své kategorie.
Marek Jára, loňský účastník krajského kola, si letos odnesl „pouze“ cenu poroty za ztvárnění postav. I ostatní naši recitátoři a recitátorky předvedli pěkné výkony a v následné diskuzi s porotci dostali cenné rady do příštího ročníku, kam se všichni těší.

O den později, v pátek 10. března, zastupoval naši školu Ivan Honzák z 6. A, který svým textem, přirozeností a energií porotu zaujal natolik, že i on bude reprezentovat naši školu v krajském kole, kam postoupili opět jen 2 nejlepší z 38 účastníků a účastnic. Ivanův postup je o to cennější, že konkuroval studentům víceletých gymnázií, nebo ostříleným recitátorům literárně-dramatického oboru brněnských ZUŠek.

Poděkování také patří paní učitelce Bartákové a panu učiteli Chomčovi, kteří recitátory na
soutěž připravovali.