Vybavení tříd na ZŠ Mokrá-Horákov

V rámci projektu Vybavení tříd na ZŠ Mokrá-Horákov bude v roce 2023 zakoupeno vybavení učeben, vzniknou tak čtyři ucelené kmenové třídy uspořádané do center aktivit. Třídy budou poskytovat dostatek pomůcek a odkladových ploch pro implementaci myšlenek, principů a metod konstruktivistické školy programu “Začít spolu”, do kterého se naše škola zařadila v roce 2021.