Oznámení školní družiny – výše úplaty

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH

Od 1.1.2024 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „vyhláška“), stejně jako novela školského zákona. ​

Výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí budou nově stanovovat zřizovatelé. Nově nebude výpočet  úplaty již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy. Zřizovatel nově stanovuje měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25. Měsíční výše úplaty byla stanovena usnesením rady obce.

​ U zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy. Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty může činit až 756 Kč ve školních družinách a školních klubech.​

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného snížení platby u rodin pobírajících přídavek na dítě. O snížení platby bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

V naší školní družině je stanovena zřizovatelem výše úplaty následovně:

– při pravidelné denní i pravidelné docházce 1250 Kč za pololetí, 1500 Kč za pololetí včetně ranní ŠD (pokud bude otevřena)

– při pravidelné denní i pravidelné docházce 625 Kč za pololetí, 750 Kč za pololetí včetně ranní ŠD (pokud bude otevřena), tato snížená platba platí pro rodiče pobírající přídavek na dítě, je třeba doložit potvrzení do 15. 9. 2024

– při pravidelné denní docházce pouze do ranní družiny 250 Kč za pololetí (pokud bude otevřena)

-při pravidelné denní docházce pouze do ranní družiny 125 Kč za pololetí (pokud bude otevřena), tato snížená platba platí pro rodiče pobírající přídavek na dítě, je třeba doložit potvrzení do 15. 9. 2024

– platba bude od poloviny září 2024 zadána přes systém Bakaláři se splatností do 15. 10. 2024 (za 1. pololetí) a do 28. 2. 2025 (za 2. pololetí)

Pravidelnou denní docházkou se rozumí přihlášení v rozsahu nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

Pravidelnou docházkou se rozumí přihlášení v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.