Ohlédnutí za zápisem do 1. tříd

Velmi rádi oznamujeme, že zápis do 1. tříd naší školy byl úspěšný, plný pohody a nadšení!

K zápisu přišlo 70 předškoláků (48 z Mokré-Horákova, 13 z Velatic, 9 z Hostěnic).

Žáci z 8. třídy se chopili role andělů prvňáčků a pomohli našim budoucím prvňáčkům i jejich rodinám překonat případné obavy a ohledně nového školního prostředí. Prvňáčky přivítali hned u vstupu do školy, provedli je několika stanovišti s drobnými úkoly a rodiče zatím vyřizovali formality v kanceláři školy.

Všichni zúčastnění učitelé se snažili vytvořit bezpečné a podnětné prostředí tak, aby se naši malí předškoláci cítili příjemně.

I když zápisový proces je nyní za námi, naše dveře zůstávají stále otevřené pro další spolupráci a setkání.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a budoucím prvňáčkům za jejich účast a důvěru v naši školu.

Jsme nadšení, že vás můžeme přivítat do naší školní rodiny a těšíme se na společné dobrodružství!