NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Oznámení školní družiny.

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

dojde ve školním roce 2022/23, tj. od 1.9.2022 ke zvýšení poplatku za školní družinu, a to na 200 Kč/ měsíc za odpolední družinu a 250 Kč/ měsíc za ranní a odpolední družinu.

O způsobu úhrady a datumu splatnosti budete včas informování na začátku školního roku 2022/23. Prosím neposílejte poplatky bez předchozích instrukcí.