INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2023/2024

Přihláška k přijetí žáka:

Přihláška k přijetí žáka bude ke stažení na webových stránkách školy https://zsmokra.cz/ – Pro rodiče – Důležité dokumenty – Přihláška k přijetí do ŠD od 1.6.2023, žáci navštěvující školní družinu obdrží od své vychovatelky. Vyplněný formulář podepište a doručte jedním z níže uvedených způsobů do ZŠ. Škola přidělí přihlášce k přijetí žáka registrační číslo, pod kterým bude vedena.

Možnosti sběru přihlášek (vyberte si jednu z nabízených možností):

  1. Žák předá ve škole třídní učitelce, ve školní družině své vychovatelce nebo vedoucí vychovatelce.
  2. Zákonný zástupce vyplní a předá vedoucí vychovatelce na schůzce zákonných zástupců budoucích prvňáčků dne 1. 6. 2023 (možnost pouze pro předškoláky).
  3. Zaslání poštou na adresu ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvková organizace, Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov, obálku označit „Přihláška do ŠD“.
  4. Vhození do schránky u vchodu do ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvková organizace, Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov, obálku označit „Přihláška do ŠD“.

Termín sběru přihlášek: 1. 6. do 9. 6. 2023

Termín losování: 21. 6. 2023

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD pro školní rok 2023/2024

Dokument zveřejněn na webových stránkách školy https://zsmokra.cz/ – Aktivity – Družina – Kritéria přijetí žáků do školní družiny 2023/2024

Oznámení přijetí žáka do školní družiny

Každá přihláška k přijetí žáka do ŠD bude vedena pod registračním číslem, které obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu (u předškoláků) nebo přes systém Bakaláři.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých žáků na webových stránkách školy https://zsmokra.cz/ v sekci Aktuality je 26. 6. 2023.

V Mokré 29. 5. 2023                                                   Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy