Global Money Week

Žáci 9. ročníku se zúčastnili akce Global Money Week v rámci rozšíření znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

25. 4. 2023 proběhla akce GMW, která se koná ve 176 zemích světa. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.
V naší škole se do projektu zapojili žáci 9. ročníku. Všichni si během workshopu rozšířili svoje znalosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti.