Galavečer… aneb možná přijde i kouzelník

Zahájení oslav 50. výročí v divadle Radost.

‚‚Nová školní budova v Mokré měla být slavnostně otevřena 31. srpna 1974. Požár, který vypukl 26. srpna téhož roku, však situaci tehdejších žáků a rodičů značně zkomplikoval. Deset tříd se do nové budovy přesunulo v polovině září, zbylé pak 2. října. K přemístění do trvalých prostor, tříd, odborných učeben, sborovny a ředitelny došlo až 10. února 1975. Tělocvičnu a kuchyň s jídelnou pak mohli žáci využívat až od září roku 1975.” Mgr. Jiří Zlatníček

Budova, která je žákům obcí Mokrá-Horákov, Velatice a Hostěnice k dispozici téměř 50. let, neměla lehké začátky. My chceme slavnostním galavečerem oslavit nejen její otevření, ale i to, že se neustále rozvíjí, modernizuje, a může tak dále přinášet RADOST ze vzdělávání jak generaci současné, tak těm následujícím. Tento galavečer proběhne v úterý 25. června 2024 v brněnském divadle Radost.

Protože pro většinu účinkujících, složených z žáků současných i bývalých, vyučujících a rodičů, bude vystupování na prknech, která znamenají svět, zcela novou zkušeností, vše si dvakrát vyzkouší na dopoledních veřejných generálkách. Ta první bude určena žákům prvního stupně, druhá pak žákům druhého stupně a seniorům z obcí Mokrá-Horákov, Velatice a Hostěnice. Večerní premiéra, která bude zároveň derniérou, pak bude určena pro rodiče účinkujících dětí, deváťáky, se kterými se na této akci rozloučíme, a pro pozvané hosty.

Na všechna tři představení je zajištěna svozová doprava zdarma. Slavnostní galavečer proběhne díky podpoře obcí Hostěnice, Mokrá-Horákov, Velatice a firem Tasy s.r.o. a V&V Elektro, s.r.o., Heva Jihlava a sklenářství Richter Mokrá-Horákov.

Bližší informace budeme zasílat zainteresovaným osobám elektronicky a zveřejňovat na školním webu v prvním červnovém týdnu.